CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vapor Phase Acetylation of Southern Pine, Douglas-Fir, and Aspen Wood Flakes

Roger Rowell ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för teknisk kemi) ; Rune Simonson (Institutionen för teknisk kemi)
Journal of Wood Chemistry and Technology Vol. 6 (1986), 2, p. 293.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-19. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 88495

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur