CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dimensional stability of particleboard made from vapor phase acetylated pine wood chips

Roger Rowell ; Rune Simonson (Institutionen för teknisk kemi) ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för teknisk kemi)
Nordic pulp and paper research journal Vol. 1 (1986), 2, p. 11.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-19. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 88492

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur