CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Acetyl balance for the acetylation of wood particles by a simplified procedure

Roger Rowell ; Rune Simonson (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik) ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för skogsindustriell kemiteknik)
Holzforschung (0018-3830). Vol. 44 (1990), 4, p. 263-269.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-19. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 88485

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik (1990-2003)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur