CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Indirect Vibration Sensing and Optimal Sensor Placement

Per Sjövall (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Thomas Abrahamsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Proc. IMAC-XXVI conference (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-19. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 88484

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur