CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fungal resistance of pine particle boards made from various types of acetylated chips

Thomas Nilsson ; Roger Rowell ; Rune Simonson (Institutionen för teknisk kemi) ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för teknisk kemi)
Holzforschung (0018-3830). Vol. 42 (1988), 2, p. 123-126.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-19. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 88482

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur