CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fenoler och polyfenoler som antioxidanter

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2009. - 11 sidor s.
[Rapport]

Fenoler är den bäst kända och mest studerade typen av antioxidanter både tekniskt och fysiologiskt. Antioxidanteffekten bygger på att fenoxylradikaler stabiliseras av den aromatiska ringen och substituenter på denna. Polyfenolers potentiellt starka antioxidanteffekt motverkas ibland av autoxidation.

Tokoferoler, metoxifenoler, flavonoider, xantoner, fenoliska syror och katekolaminer beskrivs och jämförs till kemisk struktur, antioxidanteffekt och förekomst.

Nyckelord: radikaler, lipidperoxidation, autoxidation, katekoler, barbecue, kaffe


Rapporten är den tredje i en serie med antioxidanter som grundtema inom ett projekt för Cancer- och Allergifonden.

De två första nätpublicerade rapporterna är "Syreradikaler och oxidativ stress" samt "Antioxidanter - biokemiska system för skydd mot syreradikaler"Denna post skapades 2009-01-19. Senast ändrad 2009-01-22.
CPL Pubid: 88480

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Biokemi
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur