CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Acetylation of jute: Effects on strength, rot resistance, and hydrophobicity

M Andersson ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för teknisk kemi)
Journal of Applied Polymer Science Vol. 37 (1989), 12, p. 3437-3447.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-19. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 88479

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur