CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical modification of wood products with gaseous alkylene oxides

Anne-Marie Tillman (Institutionen för teknisk kemi)
Journal of Wood Chemistry and Technology (0277-3813). Vol. 8 (1988), 2, p. 235-259.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-19. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 88475

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur