CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dual organizational capabilities: from theory to practice - the next challenge for continuous innovation

Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; A Martini
International Journal of Technology Management Vol. 42 (2008), 1/2, p. 1-19.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-19.
CPL Pubid: 88460

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur