CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Weight based Super-GMM for Speaker identification systems

Guillermo Garcia (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
in Proc. EUSIPCO 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-18. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 88437

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur