CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovatie Core Concepts for Future Aero Engines

Lei Xu (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: 1652-8565.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: innovative core, aero engine, intercooler, CFD, SFC, system performance, variable flow core, statorless turbineDenna post skapades 2009-01-17.
CPL Pubid: 88420

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2009-01-16