CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Role of Vehicle Design on Structural Interaction

Robert Thomson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Aleksandra Krusper (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Nikola Avramov (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Kamal Rachid (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
International Crahsworthiness Conference (ICRASH), July 22-25, Kyoto, Japan (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Compatibility, structural interaction, FEM, crash performanceDenna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 88379

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Crash Compatibility between Heavy Goods Vehicles and Passenger Cars