CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Crash compatibility between heavy goods vehicles and passenger cars: structural interaction analysis and in-depth accident analysis

Aleksandra Krusper (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Robert Thomson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
International Conference on Heavy Vehicles, May 19-22, 2008, Paris, France (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Crash Compatibility, Front Underrun Protection, FUP, Front Underrun Protection Devise, FUP, Front Underrun Protection System, FUPS, Overriding, Underrunning, Directive 2000/40/EC, Regulation 93, R93Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 88378