CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radar data

Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; J.E.S. Fransson
Advances in Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences: 2008 ISPRS Congress Book, Editors: Zhilin Li, Jun Chen and Emmanuel Baltsavias, Taylor & Francis Group, London, UK p. 447-449. (2008)
[Kapitel]

Subsection of "Chapter 32 - Forestry Applications" by Barbara Koch & Matthias Dees; Publisher: Taylor & Francis Group, London, UK; Editors: Zhilin Li, Jun Chen and Emmanuel BaltsaviasDenna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 88370

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Bildanalys
Rymd- och flygteknik
Fjärranalys
Skogsuppskattning och skogsindelning

Chalmers infrastruktur