CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ALOS PALSAR calibration and validation activities in Sweden

Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Gustaf Sandberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; J.E.S. Fransson ; M. Magnusson ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
Proceedings of The First Joint PI Symposium of ALOS Data Nodes for ALOS Science Program in Kyoto, Kyoto, Japan, 19 - 23 November, 2007 (1349-113X). Vol. JAXA-SP-07-012 (2008),
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: corner reflectors, crosstalk, Faraday rotationDenna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 88357

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik
Rymd- och flygteknik
Fjärranalys

Chalmers infrastruktur