CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved sea-ice monitoring for the Baltic Sea: Project overview and first results

Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Karin Borenäs ; W. Dierking ; Per Pemberton ; Simon Griph ; Henrik Lindh
Proceedings of SeaSAR 2008 - The 2nd International Workshop on Advances in SAR Oceanography from Envisat and ERS Missions, ESRIN, Frascati, Italy, 21-25 January, 2008 (1609-042X). Vol. SP-656 (2008),
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: sea-ice, SAR, Baltic Sea


ESRIN, Frascati, Italy, 21-25 January, 2008Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 88347

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)
Institutionen för geovetenskaper (GU)

Ämnesområden

Oceanografi
Rymd- och flygteknik

Chalmers infrastruktur