CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljökrav måste ställas när energikällor väljs

Birgit Brunklaus (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Catarina Thormark ; Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Husbyggaren Vol. 2008 (2008), 5, p. 30-33.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: LCA, passivhus,konventionella hus, miljöpåverkanDenna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 88251

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur