CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Radar Target Signature based on Resonance and dual Polarization Features

Faisal Aldhubaib ; Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Nicholas Shuley
Proceedings of the Asia Pacific Microwave Conference p. 1-4. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2012-05-21.
CPL Pubid: 88208

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Signalbehandling
Elektroteknik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur