CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A New Calculation Method of the Receiving Mutual Impedance for Linear Antenna Array

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Hon Tat Hui ; Mook Seng Leong
2008 Asia Pacific Microwave Conference, APMC 2008; Hong Kong; China; 16 December 2008 through 20 December 2008 p. Art. no. 4958614. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2016-06-17.
CPL Pubid: 88194

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur