CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of machining Compacted Graphite Iron (CGI) by join Investigation of Tool Temperature, Cutting Force and Tool Wear

Gustav Grenmyr (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Jacek Kaminski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
Proceedings of the Swedish Production Symposium, Stockholm, Sweden 2008. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2010-09-07.
CPL Pubid: 88157

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur