CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micromachining Approach in Fabricating of THz Waveguide Components

Alexey Pavolotsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Denis Meledin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Christophe Risacher (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
Microelectronics Journal Vol. 36 (2005), p. 683-686.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 8815

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur