CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sealing of Narrow Fractures in Hard Rock- A Case Study in Hallandsås, Sweden

Johan Funehag (Institutionen för geologi och geoteknik, Teknisk geologi)
Tunneling and Underground Space Technology, incorporating Trenchless Technology Research (0886-7798). Vol. 19 (2004), 4-5, p. H12.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 8811

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi och geoteknik, Teknisk geologi (2003-2004)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Grouting of Hard Rock with Gelling Liquids, Field and Laboratory Studies of Silica sol


Grouting of Fractured Rock with Silica Sol; Grouting design based on penetration length