CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Patentens roll för den (svenska) industriella utvecklingen – några exempel

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Likt unikt : innovation, kreativitet och plagiat p. 109-128. (2008)
[Kapitel]

Nyckelord: patentens roll, industriell utvecklingDenna post skapades 2009-01-16.
CPL Pubid: 88104

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur