CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of a Closed Loop Spark Advance Controller Based on a Torque Sensor

Ingemar Andersson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Mikael Thor (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
SAE Technical Paper Series 2008-01-0987, SAE 2008 World Congress, Detroit, MI, USA (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 88094

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur