CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Patents and Innovations for Growth and Welfare

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Presentation in Seoul, Korea, November 27-28, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Patents, Innovations, Growth, WelfareDenna post skapades 2009-01-16.
CPL Pubid: 88087

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur