CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave Helmet for Stroke Detection

Hana Dobsicek Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
MTD 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-16.
CPL Pubid: 87992

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur