CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Report on the FP 7 Consultation Meeting, Future Mobile and Wireless Radio Systems: Challenges in European Research

Martin Haardt ; Peter Stuckmann ; Rainer Zimmermann ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; al et.
2008.
[Rapport]

Nyckelord: Future Mobile SystemsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 87972

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Datatransmission

Chalmers infrastruktur