CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maten och det nya landet, Rapport 2 från projektet ‘Den mångdimensionella matkonsumenten. Värderingar och beteende hos konsumenter 55+’

Helene Brembeck ; MariAnne Karlsson (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) ; Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Eva Ossiansson ; Helena Shanahan ; Lena Jonsson ; Kerstin Bergström ; Pontus Engelbrektsson
2006.
[Rapport]

Centrum för Konsumentvetenskap (CFK), Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2006:05Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 87953

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) (GU)
Etnologiska institutionen (1954-2008)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)
Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring (GU)
Institutionen för mat, hälsa och miljö (2006-2010)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur