CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determinantal point processes and fermions on complex manifolds

Robert Berman (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2008)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-01-16.
CPL Pubid: 87945

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur