CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the link between discretization and higher order homogenization of elastic-plastic composites

Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (ICTAM2008), CD-ROM; Proceedings p. 2 pp. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 87866

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur