CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Where do good innovation ideas come from?,

Jennie Björk (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
in proceedings of the 15th International Product Development Management Conference, June 29-July 1, 2008, Hamburg, Germany. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-16.
CPL Pubid: 87812

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur