CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heterogeneity and performance in innovation idea networks

Jennie Björk (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
the 9th CINet conference, September 6-9, 2008, Valencia, Spain. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-16.
CPL Pubid: 87800

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur