CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Svensk etanolsatsning är ingen effektiv klimatpolitik

Thomas Sterner ; Per Kågeson ; Magnus Blinge (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Maria Grahn (Institutionen för energi och miljö)
Göteborgs-Posten 2007-01-02, (2007)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 87782

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur