CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Key factors in small group improvement work: an empirical study at SKF

Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Emanuele Vinciguerra
International Journal of Technology Management Vol. 44 (2008), ¾, p. 324-337.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-16.
CPL Pubid: 87776

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur