CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Var ligger problemet ? Synen på sambandet mellan forskning och kommersialisering i Sverige

Maureen McKelvey ; Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Martin Wallin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Daniel Ljungberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
in Forska lagom och vara världsbäst: Sverige inför forskningens globala strukturomvandling, in Benner, M., & Sörlin, S. (Eds.) SNS-förlaget. (2008)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 87762

 

Institutioner (Chalmers)

Institutet för innovation och entreprenörskap (2008-2012)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur