CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Forgotten Individuals: Attitudes and skills in Academic Commercialization in Sweden

Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Maureen McKelvey ; M Versiglioni
European Universities Learning to Compete: From Social Institutions to Knowledge Business, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2010-01-20.
CPL Pubid: 87753

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)
Institutet för innovation och entreprenörskap (2008-2012)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur