CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the fine-scale accuracy in adaptive two-scale computations

Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Africomp '09, 1st African Conference on ComputationalMechanics - An International Conference, January 7 to January 11, 2009, Sun City, South Africa (1p abstract) (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 87696

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur