CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive Bridging of Scales in Continuum Modeling Based on Error Control

Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International Journal for Multiscale Computational Engineering (1543-1649). Vol. 6 (2008), 4, p. 371-392.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: variational multiscale method, computational homogenization, finite element analysis, adaptivityDenna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 87681

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur