CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Load Identification Through Structural Modification

Peter Möller (Institutionen för tillämpad mekanik)
Journal of Applied Mechanics Vol. 66 (1999), 1, p. 236-241.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2010-09-01.
CPL Pubid: 87651

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur