CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Underlying physical aspects of fluctuations in grain boundary Josephson junctions

D. Stornaiuolo ; E. Gambale ; Thilo Bauch (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; D. Born ; Karin Cedergren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; D. Salena ; A. Barone ; A. Tagliacozzo ; Floriana Lombardi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; F. Tafuri
Physica C Vol. 468 (2008), p. 310.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-16.
CPL Pubid: 87604

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Supraledning
Mesoskopisk fysik

Chalmers infrastruktur