CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interactions of Antiviral Indolo[2,3-b]quinoxaline Derivatives with DNA

Marcus Wilhelmsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; N. Kingi ; J. Bergman
Journal of Medicinal Chemistry (0022-2623). Vol. 51 (2008), 24, p. 7744-7750.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 87595

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi
Biofysikalisk kemi
Organisk kemi
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur