CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hinterland transport by rail - a success for maritime containers but still a challenge for semi-trailers

Johan Woxenius (Företagsekonomiska institutionen, Logistik och transportekonomi ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Rickard Bergqvist
Conference proceedings, Logistics Research Network Annual Conference, 10-12 September 2008, University of Liverpool, UK (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2013-12-04.
CPL Pubid: 87585

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Företagsekonomiska institutionen, Logistik och transportekonomi (2001-2010)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur