CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anomalous Bismuth-Stabilized (2×1) Reconstructions on GaAs(100) and InP(100) Surfaces

P. Laukkanen ; MJP Punkkinen ; H. -P. Komsa ; M. Ahola-Tuomi ; K Kokko ; M. Kuzmin ; Johan Adell (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; J. Sadowski ; R.E. Perälä ; M. Ropo ; T.T. Rantala ; I.J. Väyrynen ; Markus Pessa ; L. Vitos ; J Kollar ; S. Mirbt ; Börje Johansson
Physical Review Letters Vol. 100 (2008), p. 086101.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-16.
CPL Pubid: 87582

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik
Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur