CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bismuth-stabilized (2×1) and (2×4) reconstructions on GaAs(100) surfaces: Combined first-principles, photoemission, and scanning tunnelingmicroscopy study

MJP Punkkinen ; P. Laukkanen ; H. -P. Komsa ; M. Ahola-Tuomi ; N. Räsänen ; K Kokko ; M. Kuzmin ; Johan Adell (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; J. Sadowski ; R.E. Perälä ; M. Ropo ; T.T. Rantala ; I.J. Väyrynen ; Markus Pessa ; L. Vitos ; J Kollar ; S. Mirbt ; Börje Johansson
Physical Review B Vol. 78 (2008), p. 195304.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-16.
CPL Pubid: 87568

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Fysik
Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur