CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Power Amplifier Behavioral Modeling Performance Comparison of the LSNA and the modulation-domain system

Per N. Landin ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Magnus Isaksson ; Kristoffer Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Proc. 72nd ARFTG Conference (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 87557