CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On-wafer network analyser uncertainty estimation

Jörgen Stenarson ; Kristoffer Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Klas Yhland
Proc. GigaHertz 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 87555