CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The importance of the Cross-Over Point and Introduction of the Direction Sensitive Locking Differential (DSLD)

Mathias Lidberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Jonas Alfredson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Proceedings of AVEC08, 9th International Symposium on Advanced Vehicle Control, August 20-24 2008, Kobe, Japan. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 87553

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur