CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cationic surface functionalization of cellulose nanocrystals

Merima Hasani (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Emily D. Cranston ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Derek G Gray
Soft Matter 4(11), p. 2238-2244. (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 87550

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Chemical modification of cellulose-new possibilities of some classical routes