CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quest for an optimal gadolinium silicate gate dielectric stack

I. Z. Mitrovic ; Maria Werner ; W.M. Davey ; S. Hall ; P.R. Chalker ; H.D.B. Gottlob ; M.C. Lemme ; Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; K. Cherkaoui ; P.K. Hurley
39th IEEE Semiconductor Interface Specialists Conference (SISC 2009), December 11-13, 2008, (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 87548

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Teknisk fysik
Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur