CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wired: Wire-Aware Circuit Design

Emil Axelsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Koen Claessen (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Mary Sheeran (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Correct Hardware Design and Verification Methods Vol. 3725 (2005), p. 5-19.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 8753

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Functional Programming Enabling Flexible Hardware Design at Low Levels of Abstraction